Co nabízím, na co se specializuji

Ve své privátní praxi se zabývám psychoterapií a poradenstvím 

 • práce s psychickými poruchami a nemocemi (OCD, fóbie, panické ataky atd.)
 • léčba úzkostných a depresivních poruch
 • individuální psychoterapie – pomoc v obtížných životních situacích, hledání příčin a řešení psychických a životních problémů
 • manželská a rodinná psychoterapie – pomocí při řešení manželských problémů a mezilidských vztah
 • párová psychoterapie – řešení problémů ve vztazích uvnitř páru
 • psychoterapie pro děti, teenagery a dospívající ve věku 11 až 21 let - více zde
 • pomoc osobám s poruchami autistického spektra - více zde
 • homeopatická léčba psychických potíží - více zde

Psychoterapie a psychologická poradna Praha

 

Nabízím možnost

 

Možnost vystavení potvrzení

 • pro školy, soudy, zdravotnictví
 • u žádostí o azyl a pracovní povolení
 • potvrzení pro zaměstnavatele a školy
 • cena za zprávu nebo potvrzení: 60 - 80 minut 800 Kč

 

Specializuji se na psychoterapeutickou pomoc

Systemickou
Terapie se zaměřuje na to, co by bylo možné změnit v životě tak, aby se člověk cítil lépe a jak to udělat. Je to terapie zaměřená na řešení problémů. Člověk sám je největším odborníkem na své problémy a terapeut mu pomáhá v jeho hledání. Cílem této terapie je vyřešit problém v co možná nejkratší době. Během sezení se řeší aktuální problém, není nutné se např. vracet do dětství a zabývat se věcmi, které fungují. Často stačí i jedno, dvě sezení.
Kognitivně behaviorální
Terapie je zaměřená na cílené změny v chování, prožívání i myšlení na základě tréninku, nácviku a expozic (tréninkové vystavování se situacím, kterých se člověk obává). Tato terapie se užívá především při zvládání úzkostných stavů, fóbií, depresí, obsedantně kompulzivních poruch, trémy apod.

 

Další poskytované služby a metody

Krizová intervence a pomoc v krizi
Pomoc při zvládání akutních potíží při rozvodu, rozchodu, úmrtí blízké osoby, hádce, sebezraňování, týrání aj.
Hypnóza
Terapie založená na změněném stavu vědomí, kdy je člověk schopen zpracovat své nevědomé pocity, konflikty a bolesti (tělesné i duševní).
Homeopatická terapie
Poskytuji také homeopatickou terapii psychických a psychosomatických potíží.
Psychoterapie a psychologická poradna Praha

 

Relaxační techniky a práce s tělem

Relaxační techniky mají i širší uplatnění při zvládání zátěžových situací obecně. Je možné se je naučit
na základě terapeutického vedení. Techniky terapeut přizpůsobí situaci a problémům klienta. 

Autogenní trénink a Jacobsonova progresivní relaxace
Autogenní trénink je zřejmě nejrozšířenější relaxační technika a ve své původní podobě má dvě formy. Ve standardní formě se postupně nacvičuje navozování pocitů tíhy a tepla v těle, klidné srdeční a dechové činnosti, pocitu příjemného tepla v oblasti břicha a chladného čela.
Relaxace je zaměřena na všechny velké svalové skupiny. Základem je naučit se uvolňovat kosterní svalstvo a tím ovlivňovat psychickou pohodu. Při cvičení se zaměřujeme na všechny velké svalové skupiny. Naučíte-li se vybrané svaly vnímat a podle potřeby uvolnit či napnout, docílíte prostřednictvím takovéto práce s tělem psychické vyrovnanosti.
Řízené dýchání, meditace
Jde o cvičení zaměřené na psychickou i tělesnou relaxaci – uvolnění. Působí uvolňujícně při stresu, nadměrné zátěži, nespavosti, chronických bolestech, různých psychosomatických onemocněních (nemoci, které souvisí s psychikou čověka). Využívá se u úzkostných a depresivních poruch k navození uvolnění a překonávání psychosomatických projevů neuróz.

 

 

Chcete se objednat?

Využijte formulář, mobil nebo e-mail, přizpůsobím se vašim možnostem

Online konzultace

Nabízím možnost poradenství online přímo z pohodlí vašeho domova

Telefonické poradenství

Případně můžete také využít moji nabídku telefonické konzultace

Internetová poradna

Je ideální například pro moje stálé klienty pro dobu mezi kontrolami